Hjem

BoggiTrans AS

Transport & tenester

 

Graving/transport/Utleige maskiner og utstyr.

 

epost:

post@boggitrans.no

 

Jostein Nygård Roger J Storøy

95 13 63 36 91 33 40 84

jostein@boggitrans.no roger@boggitrans.no

 

BoggiTrans AS er eit firma med adresse Sandane i Gloppen Kommune.

Firmaet er eigd av Jostein Nygård og Roger J Storøy.

 

Firmaet vart starta i 2005 under navnet Renovasjonskompaniet AS og stod for renovasjonskøyring i Nordfjord.

 

Firmaet vart oppkjøpt i 2008 av dei noverande eigarane og endra navn til BoggiTrans AS.

 

Ettar at vi sommaren 2014 avslutta vår kontrakt med Olav Tenden Transport, har vi valgt å trappe ned aktiviteten i firmaet.

Vi jobbar no med planar for den vidare drifta av BoggiTrans AS, vi har ulike tilbud på kontrakter men vi har ikkje tatt noko endelig beslutning om vegen vidare.

 

Vi er no tilsette som sjåførar i to ulike firmaer.

 

Jostein er tilsett med MiljøService i Stryn og Roger er tilsett i Norsk Gjenvinning avd Førde.

 

Firmaet er fortsatt i drift og vi tilbyr tjenester som utleige av gravemaskin og bilhenger (tipphenger) vi tar og på oss mindre grave jobbar og transport oppdrag på forespørsel.

 

Bilhengar for utleige.

 

Vi har ein Agados Atlas 3 veis tipphengar med ei nyttelast på heile 2,6 T (ca 1,5 kubikk laus masse)

 

Hengaren er ypperlig til å køyre ulike typar av laus masser som til dels jord, pukk, singel og sand eller eventuelt anna typar for varer eller avfall.

Hengaren er utstyrt med hydraulisk tipp som blir styrt med ein fjernkontroll.

 

Hengaren har doble aluminiums karmar slik at innvendig karmhøgde er på 60 Cm, innvendig bredde er på 1,70 m og ei innvendig lengde på heile 3,30 m. So dette er ei stor og kraftig hengar med stor lastekapasitet.

 

Alle karmar kan leggast heilt ned eller takast heilt vekk. Planet er kledd med 1,5 mm stål og har 6 solide surrefester.

Hengaren er utstyrt med strølem funskjon på baklem.

 

Perfekt for hageeigaren som ynskjer litt laus masse utan å måtte kjøpe store lastebil lass, eller leige store lastebilar for å frakte små lass.

 

Hengaren er til utleige men kravet for utleige er at sjåføren er over 25 år og har minimum sertifikat på BE. (Personbil og hengar)

 

 

 

Gravemaskin

 

Vi har ei Yanmar 2,5 T minigraver som vi utfører mindre gravejobbar med, perfekt for mindre grøftejobbar, graving i hagar og rundt hus, da den er relativt lita og lett kjem den seg fram på dei litt vanskelige plassane.

 

Maskina er og til utleige på døgn eller vekes basis og er perfekt for privat personar som skal ha gjort ein "mindre" jobb i hage eller rundt hus.

Maskina er "lita" men er likevel so stor og kraftig at ein kan få gjort ein god jobb.

 

Maskina kan brukast av alle, da det ikkje er behov for anleggsførar bevis for å operere maskina.

 

Maskina kan leverast med hydraulisk pusseskuff om det er ønskelig i tillegg til vanleg graveskuff.

 

Vi leverer maskina "på døra" og hentar den igjen når du er ferdig med jobben. Om det er ønskelig leverer vi sjølvsagt det du måtte ønske av lausmasar du treng til jobben, eller vi utførar jobben for deg.

 

 

 

Har du ein liten jobb du ynskjer å få gjort?

 

Vi tar på oss mindre oppdrag knytta til transport og graving.

 

Ta gjerne kontakt so skal vi hjelpe deg so godt vi kan.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved